Сирота Лиза

Сирота Лиза (Бедная Лиза) – позната сентиментална приповест Николаја Михаиловича Карамзина (1766–1826), објављена 1792. Приповест описује љубав између сељанке Лизе и племића Ераста, која се завршава трагично – самоубиством изневерене девојке. Збивање је смештено у тадашњи рубни део Москве, око Симонова манастира; језерце крај манастира, где се утопила фиктивна јунакиња приповести, Московљани су прозвали Лизин рибњак (Лизин пруд).