ЦРНИ ГРАД (у преводу Петра Буњака) је НОВА КЊИГА БОРИСА АКУЊИНА и НАСТАВАК Библиотеке АВАНТУРE ЕРАСТА ФАНДОРИНА