Авантуре Ераста Фандорина добиле су с временом (и добијају) нови смисаони квалитет провидних књига. Акуњинови читаоци могу лако у то да се увере, треба само поново прочитати, фактички нове за нас, романе о Ерасту Петровичу Фандорину. Раније су читалачку пажњу привлачили пре свега мајсторски сачињен крими сиже, ауторова вештина у владању језиком, виртуозна детаљна реконструкција историјског и културног контекста – све што чини одмах препознатљив Акуњинов стил. Данас, пак, испоставило се да је Григориј Чхартишвили, кренувши 1998.године са реализацијом својег књижевног пројекта, знао већ не само то да ће му романи о Фандорину послужити као припрема за писање будуће Историје Руске државе, него је и непогрешиво предвидео у којем правцу ће даље кретати ток реалних догађаја, како ће свет да се мења и који ће фактори формирати најновију руску реалност. Фандоринова библиотека све више задивљује снајперски тачним погоцима у избору архетипских догађаја и аспеката живота из последње трећине XIX и почетка XX века кључних за историјску судбину Русије. („Препознавање одређених принципа ослобађа неопходности ређања бројних чинилаца“. Клод Адријан Хелвеције).

Од Црног Града, 14. књиге Авантура Ераста Фандорина, БАШ КЊИГА креће са упознавањем српских читалаца са пуним и пречишћеним издањем свих превода ове библиотеке Бориса Акуњина на српски језик. Књиге су илустроване дагеротиповима и старинским фотографијама.

Биће то ново издање Фандоринове библиотеке, која је пре двадесет година већ имала (!) овакав поднаслов – НОВИ ДЕТЕКТЕВСКИ РОМАН.